• +420 720 278 701
  • info@elarch.cz

Projektová činnost

Vyhotovujeme projekty části elektro pro rekonstrukce, nové výstavby, skutečné provedení či projekt pro vydání stavebního povolení, zajistíme dokumentaci v požadovaném stupni dle platné vyhlášky č.499/2006 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb.

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 
Dle zadání stavební části rodiného domu, bytové budovy nebo provozovny vypracujeme projekt části elektro dle zvyklostí a platných
ČSN 33 2000-4 . Projekt silnoproudých a datových rozvodů, hromosvodu s výkazem výměr a specifikací užitých komponent.

HROMOSVODY
Projekt hromosvodu na rodiné doby, kancelářské budovy a jiné zpracujeme dle platných ČSN EN 62305. 


Ilustrační foto.

PROJEKT PRO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE)
Pro instalaci fotovoltaické elektrárny a především pro zdárné přípojení FVE je nutné mít vyhotoven projekt dle PPDS (podmínky pro připojení do distribuční soustavy). Nejčastěji probíhá projekce těchto elektráren již na stávající objekty a tedy je nutná prohlídka na místě. Dle těchto možností a požadavků navrhneme FVE s uvedením parametrů. 


Ilustrační foto.
 

NÁVRH OSVĚTLENÍ

Zpracování projektu osvětlení má za úkol vytvořit světelnou pohodu při užití umělého osvětlení. Tento navrh rozmístění svítidel zpracujeme návr i s výpočtem  požadovaných hodnot osvětlení ve výškových hladinách dle ČSN. Toto provádíme pro rodiné domy  a bytové budovy, sportoviště, pouliční osvětlení a další.


Ilustrační foto.

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA
Je našim cílem při provádění veškerých požadovaných prací spokojenost zákazníka. Snažíme se vyjít vstříc klientům s požadavky na inovaci a užití moderního designu komponent a nenarušení charakteru stavby.