• +420 720 278 701
  • info@elarch.cz

Revize

Předmětem revize je posouzení stavu z hlediska bezpečnosti a funkčního stavu zařízení, je samozřejmostí tyto stavy posuzovat dle Českých státních norem a převzatých evropských norem. Elektrická zařízení jsou vyhrazenými technickými zařízeními, která mohou posuzovat pouze revizní technici s osvědčením TIČR (Technické Inspekce České Republiky). Revize elektrických zařízení je však povinnen zajistit provozovatel, u elektroinstalací a hromosvodů nemovitostí je to majitel nemovitosti.

Bez platné revize je odpovědnost za vzniklé škody na majetku, či újmě na zdraví osob plně na provozovateli (tzn. "majiteli") zařízení, na kterém tato škoda vznikla. Na elektrických zařízeních se provádí výchozí a pravidelné revize, které provozovatel archivuje a slouží k prokázání legitimního provozu těchto zařízení. 

VÝCHOZÍ REVIZE
Výchozí revize se provádí před uvedením do provozu u nově zřízených zařízení, nových elektroinstalací a hromosvodů. Jedná se o posouzený výchozího stavu. U elektroinstalací a hromosvodů je pro výchozí revizi nutností předkládat projektovou dokumentaci a prohlášení o shodě pro rozvaděče. U zařízení a spotřebičů to bývají certifikace dle evropských norem. Výchozí revize slouží i jako protokol počátečních naměřených hodnot (např. izolačních stavů, vypínacích charakteristik prvků), dle kterých je následně možné vyhodnocovat stárnutí instalací a jejich včasné obměně. 

PRAVIDELNÁ REVIZE
Touto revizí se rozumí  posouzení stavu stávajícího zařízení a provádí se před koncem platnosti předchozí revize. Pravidelná revize má i za úkol odhalení možných zdrojů poruch a závad. Každé zařízení stárne a pravidelná revize je způsobem prevence, před způsobením vzniku škod, ty jsou bez platného dokumentu revize plně v odpovědnosti majitele či provozovatele.

Revize transformačních stanic, linek VN, odpojovačů  a odpínačů. Revize zařízení NN instalací bytů domů kanceláří, administrativních budov. Revize strojů, spotřebičů a nářadí, hromosvodů, přípojek NN, Elektroměrových rozvaděčů a dalších.

Pro výkon revizní činnosti jsme držiteli osvědčení vydané Technickou inspekcí české republiky.